Kontakt

Kontakt

 

Jeśli masz jakiekolwiek pytania, skontaktuj się z nami. Jesteśmy otwarci na dyskusje o nowych projektach lub ciekawych pomysłach. Chętnie odpowiemy również na Twoje pytania.

SANPRO Michał Góra
ul. Orzeszkowej 24/12
43-100 Tychy

Formularz kontaktowy:

Informacja prawna:

Sanpro Michała Góra, ul. Orzeszkowej 24/12, 43-100 Tychy (Sanpro) informuje, że jest Administratorem Danych Osobowych przekazanych w związku z wypełnieniem formularza kontaktowego.

Dane osobowe będą przetwarzane przez Sanpro w oparciu o prawnie uzasadniony interes Sanpro.,w celu udzielenia odpowiedzi na Pani/Pana pytanie zawarte w formularzu kontaktowym. Przekazanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz konieczne do udzielenia Pani/Panu odpowiedzi. Brak tych danych uniemożliwi udzielenie Pani/Panu odpowiedzi. Przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do danych osobowych i ich sprostowania, uzupełnienia, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, realizowane poprzez przesłanie żądania na adres: sanpro@sanpro.org.pl.
Ponadto, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych), w związku z naruszeniem przepisów o ochronie danych osobowych.

Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny dla wykonania czynności związanych z Pani/Pana pytaniem, a także przez okres konieczny do dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, chyba że przepisy prawa przewidują dłuższy okres ich przechowywania, a w przypadku wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, skutkującego obowiązkiem jego uwzględnienia – dane te będą przetwarzane do czasu jego wniesienia.

Dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom, z wyjątkiem podmiotów uprawnionych do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa oraz podmiotów świadczących asystę i wparcie techniczne dla systemów informatycznych i teleinformacyjnych, w których są przetwarzane dane osobowe, na podstawie umów powierzenia danych osobowych, zapewniających bezpieczeństwo i pełne stosowanie wymagań wynikających z RODO.

Projekt sieci, instalacje, przyłącza wodociągowe, gazowe oraz kanalizacji sanitarnej deszczowej, plany sytuacyjne Tychy, Łaziska, Orzesze, Bieruń, Lędziny, Bojszowy, Wyry, Gostyń, Kobiór, Mikołów, Pszczyna, Wola, Katowice, Mysłowice, Imielin, Oświęcim, Czechowice-Dziedzice, Chełm Śląski.